Moot court Croatia


alt U ?etvrtak, 16.sije?nja 2014. održano je sve?ano otvorenje projekta Moot Court Croatia, prvog nacionalnog natjecanja svih studenata prava u Hrvatskoj koje organizira studentska udruga eSTUDENT u suradnji sa Studentskim zborom Pravnog fakulteta u Splitu, te organizacijskim timovima pri pravnim fakultetima u Osijeku i Rijeci. Otvorenju je prisustvovao doc.dr.sc.Mirko Klari?, prodekan za nastavu, studentska pravobraniteljica Maja ?elan te ?lanovi Studentskog zbora Pravnog fakulteta u Splitu, a sve?ana otvorenja istovremeno su se odvijala i na pravnim fakultetima u Osijeku, Rijeci i Zagrebu. Prijave za projekt traju do 2.velja?e, a obrazac za prijavu nalazi se na facebook stranici „Moot Court Croatia“...


Moot court natjecanja (sustav simuliranih su?enja) poznata su diljem svijeta te predstavljaju izvrstan na?in aktiviranja studenata pravnih fakulteta koji na njima stje?u vrijedna iskustva  istraživanja slu?aja, pisanja podnesaka i sudjelovanja u raspravama pred sudovima. Moot court natjecanja veoma su popularna u Europi i naši studenti ve? su sudjelovali na mnogim me?unarodnim natjecanjima na engleskom i francuskom jeziku, a prošle je godine pokrenuto prvo takvo natjecanje ikada na hrvatskom jeziku, no dostupno samo studentima Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Ove godine smo umrežavanjem svih pravnih fakulteta odlu?ili podi?i natjecanje na višu razinu i ponosno možemo najaviti prvo moot court natjecanje koje ?e se odvijati na razini cijele Republike Hrvatske, na hrvatskom jeziku i uz primjenu pozitivnih pravnih propisaRepublike Hrvatske. Moot Court Croatia jedinstven je projekt u Hrvatskoj i smatramo kako ?e rezultirati velikim interesom studenata prava koji ?e kroz ?etveromjese?no natjecanje mo?i ste?ena teorijska znanja pokazati u praksi te brusiti svoje vještine, kako u pisanom dijelu, tako i u direktnom su?eljavanju s protivni?kim timovima pred sudom.

Natjecanje završava finalnim dijelom koji ?e biti održan 9. – 11.svibnja 2014. u Zagrebu, a u kojemu ?e sudjelovati najbolji timovi iz cijele Hrvatske. Pobjednike o?ekuju brojne nagrade, a najboljima od njih bit ?e ponu?ena i ljetna praksa u odvjetni?kim uredima koji u organizaciji projekta sudjeluju kao sponzori i mentori timovima.

Sve daljnje informacije o projektu možete pratiti na:

https://www.facebook.com/MootCourtCroatia

http://www.estudent.hr/mcc


 
Kontakt osoba: Maja ?elan