NATJE?AJ za upis tre?e godine na stru?nom upravnom studiju

Raspisan je natje?aj za upis tre?e godine za studente stru?nog upravnog studija.
ZavrÜetkom razlikovne godine (petog i Üestog semestra) na stru?nom upravnom studiju stje?e se 60, odnosno 180 ECTS bodova i stru?ni naziv stru?ni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea javne uprave.

Detaljnija