Novi poslijediplomski specijalisti?ki studij na Pravnom fakultetu u Splitu

Od akademske godine 2008/2009 godine na Pravnom fakultetu u Splitu po?inje sa radom novi postdiplomski studij, pod nazivom "Medicinsko pravo"

Detaljnije o samom natje?u i studiju pogledajte ovdje

Tags: