Obavijest Katedre za obiteljsko pravo

Vje×be iz Obiteljskog prava za 1. grupu studenata koje su se trebale odr×ati 24. o×ujka 2010. godine (srijeda) odr×at ?e se 09. travnja 2010. godine (petak), u 8.00 sati, u dvorani broj 1.

Ana Radina, znanstveni novak-asistent