Obavijest o početku izvođenja nastave za redovite studente

Nastava za redovite studente Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija prava i stručnog Upravnog studija u zimskom semestru akademske godine 2011./2012. počet će 17. listopada (ponedjeljak) 2011. godine


Za studente I. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija prava

Nastava za upisane studente I. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija prava održavat će se u dvije grupe, i to:


-za I. grupu u koju su uključeni studenti s početnim slovom prezimena od A do M - od 8,00 do 13,55 sati u predavaonici br. 6;

- za II. grupu u koju su uključeni studenti s početnim slovom prezimena od N do Ž - od 16,00 do 21,00 sati u predavaonici br. 6.

O početku nastave za izvanredne studente Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija prava i stručnog Upravnog studija studenti će biti  posebno obaviješteni.