Obavijest studentima Pravnog i Upravnog studija

Budu?i da je doÜlo do promjene ispitnih termina iz predmeta Upravna znanost i Lokalna samouprava, na vaÜem studomatu mo×ete vidjeti nove termine.