Obavijest studentima tre?e godine Upravnog studija

Nastava iz izbornog predmeta Pravo obrane i policijsko pravo odr×at ?e se 27.1. i 28.1.2010. godine, 14:00-16:00 u kabinetu br. 54.