Obavijest studentima

ISPITI IZ KOLEGIJA PRAVO ZAŐTITE POTROŐA?A ZAKAZANI ZA 15. 3. ODRÄAT ?E SE 17. 03. U 9,45. SATI.