Obavijest za studente ?etvrte godine

Termini odr×avanja predavanja iz izbornih kolegija

á1)Poredbeno kazneno procesno pravo
á2)Me?unarodno i europsko kazneno pravo

 

detaljnije