Objavljene ispitne liste za travanjski rok

Na portalu su objavljeneá ispitne liste za travanj 2009......

 

Pravni fakultet

__________________________________

2. godina Pravnog studija
3. godina Pravnog studija

4. godina Pravnog studija

á

Upravno pravni studij
___________________________________

1. godina stru?nog Upravnog studija
2. godina stru?nog Upravnog studija


á