Odgoda ispita iz Gra?anskog prava II

Katedra za gra?ansko pravo - Nova obavijest o odgodi ispita

ISPIT IZ GRA?ANSKOG PRAVA II ZAKAZAN ZA 15. 2. 2010. ODGA?A SE NA 17. 2. 2010 U 8, 30.

Prof. dr. sc. Silvija Petri?