Odgoda ispita iz Me?unarodnog privatnog prava

Odga?a se ispit iz Me?unarodnog privatnog pravaá koji se trebao odr×ati 18. i 19. o×ujka 2009 godine zbog slu×bene sprije?enostii profesora. Novi datum odr×avanja ispita je 25. i 26. o×ujka 2009 godine.