Odobren dekanski rok !

Dekanskog roka ?e biti, vrijedit ?e sva pravila kao i proÜle godine,
zna?i mo×e se prijavit samo jedan ispit, prijavljivat ?e se kao i proÜle
godine, tj. bit ?e kao rok na studomatu.

Termin dekanskog bi trebao biti negdje izme?u 05.10 i 12.10.
?im saznamo viÜe, obavijestimo vas.

Nadamo se da ?e vam ova vijest barem malo poboljÜat raspolo×enje :)

á