Odobren dekanski rok!

Slu×beno je potvr?eno da ?e biti dekanskskog roka!
Detalje pogledajte na opÜirnije.

 

Svi studenti 1,2,3,4 godine Pravnog fakulteta, te studenti 1,2,3 godine Upravnog studija imaju pravo na dekanski rok.

 

Svaki student ima pravo na prijavu samo jednog (1) ispita kojeg ?e odgovarati za vrijeme dekanskog roka.

Rok za prijavu dekanskog roka je 01-07.10, a sama ispitivanja ?e se vrÜiti 09.-10.10. 2008.

 

DETALJNIJE O DEKANSKOM ROKU MOÄETE VIDJETI NA FORUMU:

http://www.nasciturus.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=911