OP?A PRAVNA POVIJEST - rezultati ispita 16. 02. 2009.

OP?A PRAVNA POVIJEST - rezultati ispita 16. 02. 2009.

II DIO GRADIVA

MUSTAPI? ZRINKA 2

VICKOVI? BARBARA 2

STANISAVLJEVI? SANJA 2

?UDINA MARIJA 2

ALEBI? LUCIJA 3

VIDOVI? MILENA 3

BLAEVI? PETAR 3

PUHANI? MERI 3

VUKUI? ANA 3

DEKO DIANA 3

MIKULI? KRISTINA 4

CVITKOVI? MIRELA 4

PAVI? IVAN 4

LULI? MAJA 4

CIJELO GRADIVO

PETRINA BERNARDA 1

SANDRO PRSKALO 1

MRI? MARITA 1

MELKI MATEA 1

CEBALO IVANA 2

KOVA?EVI? MARTINA 2

ULJAN TAMARA 3

LJUBI? ANTONIJA 3

BAJI? BRANKA 3

JAKI? ANA 4

PRIBISALI? LUKA 4

STIPANOVI? TEA 4