Predavanje Predsjednika RH, prof.dr.sc. Ive Josipovi?a

PoÜtovane kolegice i kolege,

Sutra /03.02.2010, srijeda/á u 11:30, u prostorijama Pravnog fakulteta u Splitu, u dvorani broj 3 odr×at ?e se predavanje Predsjednika RH,
prof.dr.sc. Ive Josipovi?a.
Ulaz je slobodan.