prof. dr. sc. Ivo Josipovi? u gostima kod nas

Predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivo Josipovi? posjetio je 3. velja?e 2010. godine Pravni fakultet u Splitu.

predsjednik RH Predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivoáá Josipovic' posjetio je 3. velja?e 2010. godine Pravni fakultet u Splitu.

Toga velikog dana za Pravni fakultet, odr×ao je tribinu za studente, odgovarao na njihova pitanja i s mnogima se fotografirao.

Ponosni smo Üto je upravo naÜ uva×eni kolega prof. dr. sc. Ivo Josipovic' izabran za Predsjednika Republike Hrvatske.

Na slici: Predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivo Josipovic' u druÜtvu dekana Pravnog fakulteta u Splitu prof. dr. sc. Borisa BuklijaÜa

17.02.2010.