Raspored ispita za prosinac 2008

Dodan je raspored ispita za studente PF i Upravnog studija.Raspored zaá prvu godina PF fakulteta nije stavljen

 

2. godina Pravnog studija 2. godina Pravnog studija (98.99 kB)
á
3. godina Pravnog studija 3. godina Pravnog studija (89.75 kB)
á
4. godina Pravnog studija 4. godina Pravnog studija (100.05 kB)
á
1. godina stru?nog Upravnog studija 1. godina stru?nog Upravnog studija (83.22 kB)
á
2. godina stru?nog Upravnog studija 2. godina stru?nog Upravnog studija (70.54 kB)