Rezultati drugog testa iz Financijskog prava i financijske znanosti

Rezultati II. testa iz Financijskog prava i financijske znanosti

II. test nisu polo×ili sljede?i studenti:

Antonia Bili?

Bezimena-i (test je pisan u prvoj grupi dvorana br. 3)

Lana Zebi?

Ivana Bio?i?

Mirana JuraÜin

Mirna Bosan?i?

Stipe Mati?

Andrea Slavi?

Mateo Pulji?

Katica Rak

Marijeta Peran

Iva Vlai?

III. test odr×at ?e se

16. velja?e 2010. prema sljede?em rasporedu:

Svi studenti koji su test pisali 2. velja?e 2010. u 13 sati u dvorani br. 1. test dolaze pisati u 13 sati.

Svi studenti koji su test pisali 2. velja?e 2010. u 13 sati u dvorani br. 3. test dolaze pisati u 14 sati.

Svi studenti koji su test pisali 2. velja?e 2010. u 14 sati u dvorani br. 1 i br. 3. test dolaze pisati u 15 sati.

Svi studenti koji su test pisali 2. velja?e 2010. u 15 sati u dvorani br. 1. i br. 3. test dolaze pisati u 16 sati.

Ş Mr. sc. Zoran Őinkovi?