Rezultati ispita od 23. 2. 2010. - HPP i OPP

ISPIT 23. 02. 2010 .

OP ĆA PRAVNA POVIJEST - CIJELO GRADIVO

OKMADŽIĆ MARA 4

ŠILOVIĆ ZRINKA 3

SUNKO JELENA 3

KOŠTA DE ANDREA DEA 3

CVITAN SANJA 3

STRIKA SILVANA 3

GOIĆ REA 2

VUJEVIĆ ANJA 2

MATKOVIĆ ENA 2

MICHIELI-TOMIĆ JAKOV 2

BAKIJA ANA 2

ŠKORLIĆ ANDREA 2

UKALOVIĆ LEOPOLD 2

HRKAĆ STIPE 2

PEKO IVANA 2

SUBAŠIĆ MARIJA 2

MIHANOVIĆ IVAN 2

BAJLO ANITA 2

MAMIĆ KATARINA 2

KUJUNDŽIĆ JELENA 2

ŠKERO MARINA 2

MOŠKATELA MIA 2

GALIĆ BILIČIĆ ZRINKA 2

MRČELA MIRNA 2

VIDOVIĆ MARINA 2

PIVAC FILIP 1

FABIJANOVIĆ DANIRA 1

MILETIĆ MATEA 1

ŠAGO MARIETA 1

MASLOV DIJANA 1

KRIŽANOVIĆ DRAGANA 1

ILIČIĆ SNJEŽANA 1

OPĆA PRAVNA POVIJEST – II. DIO

JUKIĆ MARIN 3

PERIĆ PAVLE 3

VUKOVIĆ SLAVICA 3

BURELA JELENA 2

KAVELJ JELENA 2

JURIĆ MATEA 2

STRINIĆ ANAMARIA 2

BUŠIĆ DANIJELA 2

HRVATSKA PRAVNA POVIJEST

HABIJANEC MARIJA 3

PRSKALO SANDRO 2

JADRIJEVIĆ TOMAS FRANE 2

BAKUŠIĆ INES 2

24.02.2010. Izvor : Katedra za opću i hrvatsku pravnu povijest