Rezultati pismenog dijela ispita iz Statistike i Informatike od 1. velja?e 2010. g.

Rezultate prakti?nog dijela ispita iz Informatike, II. testa iz Statistike i pismenog dijela ispita iz Statistike od 1. velja?e 2010. godine mo×ete vidjeti pod ni×e navedenim linkom.

á

á

http://www.pravst.hr/dokumenti/novosti/nwdodlink_01_02_2010.pdf