Rezultati pismenog ispita od 16. velja?e - OPP i HPP

16. 02. 2010.
OP?A PRAVNA POVIJEST
CIJELO GRADIVO

MARASOVI? TINA 3
VUKADIN JELENA 3

HAJDER STIPE 2
PRIBISALI? NEDILJKA 2

SALE?I? MARINA 1
NAKI? KRISTIJAN 1
BARAKA ANTONIJA 116. 02. 2010.
OP?A PRAVNA POVIJEST
II. DIO

U?UR MATE 4

KUN?I? SARA 3
BAJI? KRISTINA 3
ESTI? ANTEA 3
KARAMAN DUJE 3
BAKULA LUCIJAN 3
RO?I? MATIJA 3

PROTRKA JOSIP 2
KOVA?EVI? LARA 2
ZEC ANITA 2
BU?EVI? EDITA 2
PRIMORAC ANA 2


16. 02. 2010.
HRVATSKA PRAVNA POVIJEST

VULI? ZARA 3
MARUNICA JAKOVI 2
IPI? MARIN 1
DRAGOSAVLJEVI? SUZANA 1
VUKAS MAGDALENA 1
ALFIREVI? TIHANA 1

18.02.2010.