Rezultati pismenog ispita od 25. velja?e - OPP i HPP

25. 2. 2010.

OP ?A PRAVNA POVIJEST

CIJELO GRADIVO

ANI? MATEA 5

ZENKOVI? AZRA 4

BILU ROKO 4

BR?I? MARIJA 4

PISAC IVANA 3

GOJANOVI? VINJA 3

SMOLJO MARINA 3

DOBRI? IVAN 3

KASUN JELENA 3

ALFIREVI? TIHANA 3

BAI? MARIJA KARMEN 3

BAKOVI? DINKO 3

TOMASOVI? MARINA 3

MILJAK IVAN 2

MILI?EVI? SILVIJA 2

SELESTRIN ALEN 2

PLETIKOSI? TONKA 2

KANAET MANUELA 2

PETRI?EVI? MIA 2

MARASOVI? IRENA 2

MORI? ALBINA 2

ARI? ANA 2

ZRILI? MATEA 2

IVANKOVI? MARTINA 2

KOVA?EVI? DORA 2

ARKOVI? KRISTINA 2

HEFTI SARAH IVA 2

BURMAZ KATARINA 2

ASANOVI? PETRA 2

IMI?I? MATEA 2

VUKAS MAGDALENA 1

BLAEVI? ANA 1

KOVA?EVI? IVANA ELJKA 1

TADI? ANTONIJA 1

?ERDI? HRVOJE 1

MIKLI? DANIJEL 1

BARTULOVI? MIA 1

TEPI? ANTONIA 1

GRLJUI? MIRKO 1

MATANOVI? INDIJANA 1

BULI? LJUBICA 1

VUKASOVI? MILJENKO 1

BO?INA FANI 1

GANBE LORENA 1

GIZDI? IVANA 1

MILAT PIA 1

MATKOVI? SARA 1

KARIN MAJA 1

PAVKOVI? JELENA 1

ROSO NIKOLINA 1

KOPR?INA ANDREA 1

ROCA SANDRA 1

TAFRA MARINA 1

BIR?I? IVANA 1

PEI? PAOLA 1

KOLEGA ALDO 1

POLJI?ANIN ANTONELA 1

POJER (?) BORIS 1

BEKAVAC BRUNO 1

MAGAZINOVI? GORANA 1

ARI? EDI 1

VUKASOVI? FILIP 1

25. 2. 2010.

OP ?A PRAVNA POVIJEST

II. DIO

BOBAN STJEPANKA 4

HODI? IDA 2

MAGI? ANDREA 2

KALEMBA EDITA 2

VUKI? IVANA 2

EPAROVI? TINA 2

RADOEVI? LIDIJA 1

II? LINDA 1

25. 2. 2010.

HRVATSKA PRAVNA POVIJEST

PETANI TEO 4

CVITAN SANJA 3

VU?ICA JOSO 2

BAZINA IRENA 2

BURG MONIKA 2

FULGOSI DIJANA 2

MARASOVI? TINA 2

VRHOVSKI INES 2

KROLO ANA 2

KI?I? SNJEANA 1

RADULOVI? IVANA 1

BILI? SANDRA 1

01.03.2010.