Rezultati pismenog ispita od 4. 2. HPP i OPP

ISPIT 4. 2. 2010. Kliknuti na opirnije za ostatak teksta:
OP?A PRAVNA POVIJEST - CIJELO GRADIVO

LISICA DAMIRA LARA 3
BLAEVI? DORA 3
MILETI? ANTE 3

ZORI? ZVONIMIR 2
MICAREV TANJA 2
MILI? KREIMIR 2
NOVAK MAJA 2
TOMAEVI? STIPE 2
MADUNI? MARIJANA 2
VUKMAN NELA 2

?ERO MARINA 1
VUJEVI? ANJA 1
GIZDI? IVANA 1
PIVAC FILIP 1


OP?A PRAVNA POVIJEST - II. DIO

MRDEA MARIJA 4

MILAKOVI? TOMISLAV 3
IVANAC MARIJA 3
TOMI? LUCIANA 3
MARINOVI? MARTINA 3
KARDUM ANTE 3

?ULI? JEROLIMA 2
TRUTANI? ANTE 2

STRINI? ANAMARIA
HODI? IDA 1
JURI? MATEA 1
GRGA VINKA 1

HRVATSKA PRAVNA POVIJEST

DOBRI? IVAN 3
CVITAN IVAN BRANIMIR 3
BAKUI? INES 1