Rezultati pismenog ispita od 9. veljače iz OPP-a i HPP-a

Kliknuti na opširnije za ostatak teksta:

ISPIT 9. 2. 2010.

OP ĆA PRAVNA POVIJEST

- II. DIO

KATAVIĆ ANTONIO 5

ČOTA ANDREA 4

VIŠIĆ IVONA 3

BAN ANDREA 2

OŠTRIĆ ZORANA 2

ŠESTIĆ ANTEA 1

KOLOMBO EDITA 1

OP ĆA PRAVNA POVIJEST

- CIJELO GRADIVO

GEIĆ JOSIP 3

TOMAS FRANE J. 2

PUAČA PETRA 2

TOMAS KATARINA 1

BAKOVIĆ DINKO 1

HRVATSKA PRAVNA POVIJEST

PRSKALO SANDRO 1