Rezultati pismenog ispita od 9. velja?e iz OPP-a i HPP-a

Kliknuti na opirnije za ostatak teksta:

ISPIT 9. 2. 2010.

OP ?A PRAVNA POVIJEST

- II. DIO

KATAVI? ANTONIO 5

?OTA ANDREA 4

VII? IVONA 3

BAN ANDREA 2

OTRI? ZORANA 2

ESTI? ANTEA 1

KOLOMBO EDITA 1

OP ?A PRAVNA POVIJEST

- CIJELO GRADIVO

GEI? JOSIP 3

TOMAS FRANE J. 2

PUA?A PETRA 2

TOMAS KATARINA 1

BAKOVI? DINKO 1

HRVATSKA PRAVNA POVIJEST

PRSKALO SANDRO 1