Rezultati pismenog testa - Teorija prava i dr×ave

REZULTATI PISMENOG TESTA OD 05.02.2010.

TEORIJA PRAVA I DRÄAVE

REZULTATI PISMENOG TESTA OD 05.02.2010.

Na pismenom ispitu zadovoljili su sljedeci studenti:

Cikojevi? Antonija
Glavan Antonija
Juraga Ivana
Latkovi? Mirko
Lerga Katarina
Mrkonji? Iva
MrÜi? Marita
Puncut Ana
Stoj?evi? Nina

Za navedene studente usmeni ispit ?e se odr×ati 10.02. (srijeda) u 11.00 sati.

Ostali studenti nisu zadovoljili, te trebaju prijaviti ispit za 15.02.


Ä. HaraÜi?