Rezultati prijemnog ispita na Pravnom fakultetu u Splitu

Index članka
Rezultati prijemnog ispita na Pravnom fakultetu u Splitu
Upravno pravni studij
Sve stranice

REZULTATI RAZREDBENOG POSTUPKA SVEU?ILINOG DIPLOMSKOG STUDIJA - AKADEMSKA GODINA 2009./2010.

(1. upisni rok) (kliknuti na oprinije)

PRAVNI FAKULTET U SPLITU

Split, 8. srpnja 2009 god.

REZULTATI RAZREDBENOG POSTUPKA SVEU?ILINOG DIPLOMSKOG STUDIJA - AKADEMSKA GODINA 2009./2010.

(1. upisni rok)

I. REDOVITI STUDIJ

Br. Prezime i ime Bodovi

1. Dadi? Dino .................................................................................................... 103

2. ?uli? Katarina ................................................................................................ 102

3. Boban Stjepanka ............................................................................................ 102

4. Stri?evi? Mia .................................................................................................. 101

5. Jelo?nik Ivan .................................................................................................. 100

6. Zorotovi? Antonio ......................................................................................... 100

7. ?uk Franjo ..................................................................................................... 100

8. Kova?evi? Martina Miriam ............................................................................ 100

9. Ani? Matea .................................................................................................... 100

10. Mili? Vedran .................................................................................................... 99

11. Ostoji? Ivan ..................................................................................................... 99

12. Nosi? Mario ..................................................................................................... 99

13. Stani?i? Franka ................................................................................................ 98

14. Tolo Leone ....................................................................................................... 98

15. Kova?evi? Lara ................................................................................................ 98

16. Dabro Ana ....................................................................................................... 98

17. Grabi? Iva ........................................................................................................ 98

18. Gu? Antonia .................................................................................................... 97

19. Vukman Tomislav ............................................................................................ 97

20. trbac Jasna ..................................................................................................... 97

21. Bai? Marija Karmen ....................................................................................... 97

22. Petanovi? Danijela ........................................................................................... 97

23. Sesarti? Tomislav ............................................................................................. 97

24. Bilu Roko ....................................................................................................... 97

25. Oreb Franka ..................................................................................................... 97

26. Radun Ivan ...................................................................................................... 97

27. Okmai? Mara .................................................................................................. 96

28. Patar Kristina .................................................................................................. 96

29. Skoblar Ivana ................................................................................................... 96

30. Ivi? Kristina ..................................................................................................... 96

31. undov Tina ..................................................................................................... 96

32. Mami? Katarina ............................................................................................... 96

33. Mr?eli? Domagoj ............................................................................................. 95

34. Uglei? Franka ................................................................................................. 95

35. Matkovi? Doris ................................................................................................ 95

36. panji? Ivana-eljka ........................................................................................ 95

37. Zlati? Vedran ................................................................................................... 95

38. Paladin Elena ................................................................................................... 95

39. Zloi? Andrea .................................................................................................... 94

40. Brekalo Zvonimir ............................................................................................. 94

41. Lovri? Iris ........................................................................................................ 94

42. Gr?i? Tanja ....................................................................................................... 94

43. Trzin Adriana ................................................................................................... 94

44. Dragi? Dora ..................................................................................................... 94

45. Lukin Frane ...................................................................................................... 94

46. Marasovi? Irena ............................................................................................... 94

47. Lon?ar Nada .................................................................................................... 93

48. Barii? Diana .................................................................................................... 93

49. Rak Martina ..................................................................................................... 93

50. Karin Maja ....................................................................................................... 93

51. Dundi? Kristina ............................................................................................... 93

52. u?ur Mate ....................................................................................................... 93

53. Tadinac Jurja .................................................................................................... 92

54. Tafra Marina .................................................................................................... 92

55. Marijanovi? Andro ........................................................................................... 92

56. Toma Lea ........................................................................................................ 92

57. Vuki? Ivana ..................................................................................................... 92

58. Vidoevi? Nikola ............................................................................................. 92

59. Pletina Vice .................................................................................................... 92

60. Sale?i? Marina .................................................................................................. 92

61. Kasun Jelena .................................................................................................... 91

62. Radica Marino ................................................................................................. 91

63. Varvodi? Marko ............................................................................................... 91

64. Ran?i? Marinero ............................................................................................... 91

65. Roca Karmen ................................................................................................... 91

66. Podrug Nena .................................................................................................... 91

67. Vukoja Ana ...................................................................................................... 91

68. Milat Ante ........................................................................................................ 90

69. Toli? Vlade ...................................................................................................... 90

70. korli? Andrea ................................................................................................. 90

71. Bakovi? Dinko ................................................................................................. 90

72. Ljubi?i? Marko ................................................................................................. 90

73. Ledi? Ivana ...................................................................................................... 90

74. ar?evi? Lucijana ............................................................................................. 90

75. Poljak Mirna ..................................................................................................... 90

76. Vukasovi? Lon?ar Petra ................................................................................... 90

77. ilovi? Zrinka ................................................................................................... 89

78. Mustapi? Marija ............................................................................................... 89

79. Vievi? Ivana ................................................................................................... 89

80. Roso Ivana ....................................................................................................... 89

81. Bara? Bruno ..................................................................................................... 89

82. Tadinac Darja ................................................................................................... 89

83. Pezo Andrea .................................................................................................... 89

84. Koki? Luka ...................................................................................................... 89

85. Bokanovi? Magdalena ..................................................................................... 89

86. Karaman Duje .................................................................................................. 88

87. ?uli? Jerolima .................................................................................................. 88

88. Bai? Stanka .................................................................................................... 88

89. Radonja Toni ................................................................................................... 88

90. Ivanac Marija ................................................................................................... 88

91. Perkui? Marko ................................................................................................ 88

92. Juri? Matea ....................................................................................................... 88

93. Rada?i? Andrea ............................................................................................... 88

94. Pisac Ivana ....................................................................................................... 88

95. Mimica Ana ..................................................................................................... 88

96. Balaji? Marija ................................................................................................... 88

97. Para? Zvonimir ................................................................................................. 88

98. Cvitkovi? Antonia ........................................................................................... 88

99. ii? Linda ....................................................................................................... 88

100. Rikalo Marijana ............................................................................................ 88

101. Tomi? Luciana .............................................................................................. 88

102. Pecoti? Josipa ............................................................................................... 87

103. Markulin Nina .............................................................................................. 87

104. Kopr?ina Andrea .......................................................................................... 87

105. Milakovi? Tomislav ...................................................................................... 87

106. Ra?a Ivan ..................................................................................................... 87

107. Anzulovi? Gloria .......................................................................................... 87

108. Cvitanovi? Boris ........................................................................................... 87

109. Ivani? Goran ................................................................................................. 87

110. uvi? Juro ..................................................................................................... 87

111. Manduri? Mario ............................................................................................ 86

112. Trutani? Ante ............................................................................................... 86

113. Relji? Mario .................................................................................................. 86

114. Basti? Antea ................................................................................................. 86

115. Mihanovi? Ivan ............................................................................................ 86

116. Bu?evi? Edita ............................................................................................... 86

117. Kardum Ante ............................................................................................... 86

118. Mari? Valentina ............................................................................................ 86

119. Katavi? Antonio ........................................................................................... 86

120. are Katarina ................................................................................................ 86

121. imovi? Ines ................................................................................................. 85

122. Jelui? Barbara .............................................................................................. 85

123. Miljak Ivan ................................................................................................... 85

124. Poljak Ana .................................................................................................... 85

125. Ukalovi? Leopold ......................................................................................... 85

126. Juki? Marin ................................................................................................ * 85

127. Jeron?i? An?ela ............................................................................................ 85

128. Petrui? Hrvojka ........................................................................................... 85

129. Abram Matija ............................................................................................... 85

130. Bara? Ljubica ............................................................................................... 85

131. Bakovi? Matija ............................................................................................. 85

132. Fridel Sandra ............................................................................................. * 85

133. Sinov?i? Renata ............................................................................................ 85

134. Hajder Stipe Josip ........................................................................................ 85

135. Mileti? Ante ................................................................................................. 84

136. Tadi? Antonija .............................................................................................. 84

137. Vukovi? Slavica ........................................................................................... 84

138. Strika Silvana ............................................................................................... 84

139. Naki? Kristijan ............................................................................................. 84

140. Kavelj Jelena ................................................................................................ 84

141. Barbari? Zora ................................................................................................ 84

142. Matkovi? Sara .............................................................................................. 84

143. Bakuli? Lovre ............................................................................................... 84

144. Krolo Katarina .............................................................................................. 84

145. Mileti? Ines ................................................................................................... 84

146. Ple?a Ante ................................................................................................... 84

147. Vii? Ivona ................................................................................................... 84

148. Ban Andrea .................................................................................................. 83

149. Rebi? Sanja ................................................................................................... 83

150. Tomaevi? Stipe ........................................................................................... 83

151. Dropulji? Antonela ....................................................................................... 83

152. Trogrli? Viktorija .......................................................................................... 83

153. Nazor Barbara .............................................................................................. 83

154. Mihalj Katarina ............................................................................................. 83

155. Labrovi? Marijana ........................................................................................ 83

156. Pletikosi? Tonka ........................................................................................... 83

157. Maglica Maja ................................................................................................ 83

158. Radni? Tomislav ........................................................................................... 83

159. ?ukla Irmana ................................................................................................ 83

160. Mihovi? Hrvoje ............................................................................................ 83

161. Mami? Pavica ............................................................................................... 82

162. Raboteg Nedjeljka ........................................................................................ 82

163. ?utura Petra ................................................................................................. 82

164. Blaevi? Dora ............................................................................................... 82

165. Doljanin Ante ............................................................................................... 82

166. Cipirita Ana .................................................................................................. 82

167. Mihanovi? Ijevljev imun ............................................................................ 82

168. Sunko Jelena ................................................................................................. 82

169. Kun?i? Sara .................................................................................................. 81

170. Vidovi? Marija ............................................................................................. 81

171. Lu?i? Lav?evi? Ena ...................................................................................... 81

172. Glavota Mate ................................................................................................ 81

173. Polji?anin Antonela ...................................................................................... 81

174. Rak Branka ................................................................................................... 81

175. Bekavac Bruno ............................................................................................. 81

176. Piri? Zlatka ................................................................................................... 81

177. Klai? Marija .................................................................................................. 80

178. Vidovi? Danijela .......................................................................................... 80

179. Didovi? Marija ............................................................................................. 80

180. Grljui? Branimir .......................................................................................... 80

181. Grljui? Mirko .............................................................................................. 80

182. Kanaet Manuela ........................................................................................... 80

183. Vukadin Jelena ............................................................................................. 80

184. Dundi? Matea ............................................................................................... 80

185. Livaja Ivana .................................................................................................. 80

186. Buklija Boris ............................................................................................... 80

187. Ramada Danijela ........................................................................................ 80

188. Pupi? Bakra? Marija ..................................................................................... 80

189. Donkov Ivana ............................................................................................... 80

190. Miki? Andrea .............................................................................................. 80

191. Maduni? Marijana ........................................................................................ 80

192. Senta Filip .................................................................................................... 80

193. ?orui? Ante ................................................................................................ 80

194. Burela Jelena ................................................................................................ 80

195. Jurii? Ivana .................................................................................................. 80

196. Pribilovi? Tomislav ....................................................................................... 80

197. Popovi? Mirjana ........................................................................................... 79

198. Petrov Tomislav ............................................................................................ 79

199. Lukan Toni ................................................................................................... 79

200. Bartulovi? Mia .............................................................................................. 79

201. Bakota Barbara ............................................................................................. 79

202. Beirevi? Vana ............................................................................................. 79

203. Dabo Ivan ..................................................................................................... 79

204. Primorac Ana ................................................................................................ 79

205. upan An?ela ............................................................................................... 79

206. Buratovi? Luka ............................................................................................. 79

207. ?urkovi? Antonio ......................................................................................... 79

208. Radi? Ivana .................................................................................................. 79

209. Matuli? Vinko .............................................................................................. 79

210. Peri? Pavle .................................................................................................... 79

211. Medak Anton ............................................................................................... 79

212. Tepi? Antonia ............................................................................................... 78

213. Mileti? Matea ............................................................................................... 78

214. Magazinovi? Gorana .................................................................................... 78

215. Mari? Matea ................................................................................................. 78

216. erjavi? Romana .......................................................................................... 78

217. Vukman Nela ............................................................................................... 78

218. Otri? Zorana ................................................................................................ 78

219. Sisari? Duje .................................................................................................. 78

220. Marinovi? Martina ........................................................................................ 78

221. Bui? Danijela .............................................................................................. 78

222. Orlovi? Ivana ................................................................................................ 78

223. Ursi? Vlado .................................................................................................. 77

224. Grgi? Davor .................................................................................................. 77

225. Crnogorac Mariana ....................................................................................... 77

226. Tomasovi? Matea ......................................................................................... 77

227. Krianovi? Dragana ...................................................................................... 77

228. Gapar Antea ................................................................................................ 77

229. Matkovi? Lara .............................................................................................. 77

230. Jur?evi? Andrija ........................................................................................... 77

231. Radosti? Teo ................................................................................................ 76

232. Bari?evi? Nina .............................................................................................. 76

233. Sokol Marija ................................................................................................. 76

234. ?uk Ana ....................................................................................................... 76

235. Lisica Damira Lara ....................................................................................... 76

236. Grbin Velko .................................................................................................. 76

237. Mimica Dobromir ......................................................................................... 76

238. aja Iva ........................................................................................................ 76

239. Budea Maja ................................................................................................. 76

240. Barbir Petar .................................................................................................. 76

241. Lozan?i? Darijo ............................................................................................ 76

242. esti? Antea ................................................................................................. 76

243. ikov Ines ................................................................................................... 76

244. Mustapi? Kristina ......................................................................................... 76

245. Buri? Tina ..................................................................................................... 76

246. Kneevi? Tomislav ....................................................................................... 76

247. Micarev Tanja ............................................................................................... 76

248. Ivkoi? Ante ................................................................................................. 76

249. Hordov Roko ............................................................................................... 75

250. Petric Nediljko ............................................................................................. 75

251. ari? Marija .................................................................................................. 75

252. Crnjac Jelena ................................................................................................ 75

253. Ba?i? Damir .................................................................................................. 75

254. Gali? An?ela ................................................................................................. 75

255. Petri?evi? Mia ............................................................................................... 75

256. Bari?evi? Petra ............................................................................................. 75

257. Antolkovi? Lana ........................................................................................... 74

258. Ivankovi? Martina ........................................................................................ 74

259. tula Tina ..................................................................................................... 74

260. Vujevi? Anja ................................................................................................ 74

261. Hefti Sarah Myriam Iva ............................................................................... 74

262. Male Josipa ................................................................................................. 74

263. Krivi? Ivan ................................................................................................... 74

264. Luci? Lovre .................................................................................................. 74

265. Burica Mery .................................................................................................. 74

266. Baji? Kristina ................................................................................................ 74

267. Biki? Josipa .................................................................................................. 74

268. ?ugum Andrea ............................................................................................. 74

269. Mrdea Marija .............................................................................................. 74

270. Bagoje Matea ............................................................................................... 74

271. Hrka? Stipe ................................................................................................... 74

272. Pei? Paola .................................................................................................... 74

273. Kova?evi? Dora ............................................................................................ 74

274. Bebek Matko ................................................................................................ 73

275. kero Marina ................................................................................................ 73

276. Mili?evi? Silvija ............................................................................................ 73

277. Boi? Nikola ................................................................................................. 73

278. Budimir Ivan ................................................................................................ 73

279. Boban Tomislav ............................................................................................ 73

280. ?ota Andrea ................................................................................................. 73

281. Braj?i? Bojan ................................................................................................ 73

282. Budimir Suzana ............................................................................................ 73

283. Ljubi?i? Marijan ........................................................................................... 72

284. Beli? Ana .................................................................................................... 72

285. Vlai? Ljerka ................................................................................................ 72

286. Biuk Kreimir ............................................................................................... 72

287. Penovi? Anamaria ........................................................................................ 72

288. ?irli? Jelena .................................................................................................. 72

289. aki? Leo ...................................................................................................... 72

290. Uzelac Nandi ................................................................................................ 72

291. Matkovi? Ena ............................................................................................... 71

292. Kesi? Lea ...................................................................................................... 71

293. Kotarac Stipe ................................................................................................ 71

294. Ili?i? Snjeana .............................................................................................. 71

295. Toma Tadijan .............................................................................................. 71

296. Jozovi? Tereza .............................................................................................. 71

297. Vukorepa Maja ............................................................................................. 70

298. Gizdi? Ivana ................................................................................................. 70

299. Roso Nikolina ............................................................................................... 70

300. Gali? Bili?i? Zrinka ...................................................................................... 70

301. Magi? Andrea ............................................................................................... 70

302. Vrdoljak Hrvoje ........................................................................................... 70

303. Baraka Antonija ........................................................................................... 70

304. Jonji? Pere .................................................................................................... 70

305. Boani? Ivana ............................................................................................... 70

306. Jurii? Mato .................................................................................................. 70

307. Sturica Andrea ............................................................................................. 70

308. Palini? Lovre ................................................................................................ 70

309. Glasnovi? Grgo ............................................................................................ 70

310. Brei? Ivan ................................................................................................ * 70

311. Maduni? Matea ............................................................................................ 70

312. Hrga Daria .................................................................................................... 70

313. Fantov Antonia ............................................................................................ 69

314. eparovi? Tina .............................................................................................. 69

315. Glavi? Nina .................................................................................................. 69

316. Svra?ak Hrvoje ............................................................................................. 68

317. Gai? Ivan .................................................................................................... 68

318. Protrka Josip ................................................................................................. 68

319. Mandi? An?ela ............................................................................................. 68

320. Zec Anita ...................................................................................................... 68

321. Javor?i? Robert ............................................................................................. 68

322. Cebalo Ivan .................................................................................................. 68

323. Mokatelo Mia .............................................................................................. 68

324. Bekavac Ivana .............................................................................................. 68

325. Pribani? Annamaria ...................................................................................... 68

326. Pua?a Petra ................................................................................................... 68

327. Leinger Maja ............................................................................................... 68

328. Guja Miroslav ............................................................................................... 68

329. Ivan?an Ton?ica ........................................................................................... 68

330. Kova?evi? Ivana eljka ................................................................................ 67

331. Naki? Kreimir ............................................................................................. 67

332. Vidovi? Marina ............................................................................................ 67

333. Elez Marija ................................................................................................... 66

334. Kova? Magdalena ........................................................................................ 66

335. Milas Ante .................................................................................................... 66

336. Tomi? Matea ................................................................................................. 66

337. Maslov Dijana .............................................................................................. 66

338. Gei? Josip ..................................................................................................... 66

339. Strini? Anamaria ........................................................................................... 66

340. Depina Dijana ............................................................................................. 66

341. Metrov Ana ................................................................................................. 66

342. Franki? Anja ................................................................................................. 66

343. Lu?i? Snjeana ............................................................................................. 66

344. Blaevi? Ana ................................................................................................ 65

345. Ezgeta Ana ................................................................................................... 65

346. Kadi? Alen ................................................................................................... 65

347. Bilokapi? Ana ............................................................................................... 65

348. Gaube Lorena ............................................................................................... 64

349. Radulovi? Ivana ........................................................................................... 64

350. Fratri? Ana Marija ........................................................................................ 64

351. Sale?i? Petar ................................................................................................. 64

352. Pavkovi? Jelena ............................................................................................ 64

353. Tomaevi? Kristian ....................................................................................... 63

354. Mudni? Dujmina Suzana .............................................................................. 63

355. Erceg Luka ................................................................................................... 63

356. Br?i? Matea .................................................................................................. 62

357. ?irli? Tino .................................................................................................... 62

358. Jadri? Ivana .................................................................................................. 62

359. Poljak Ana Marija ......................................................................................... 62

360. Peni? Dajana ................................................................................................. 62

361. Frua Dea ....................................................................................................... 62

362. Elez Damir .................................................................................................... 62

363. Bodroi? Ana Marija .................................................................................... 62

364. Mileti? Marin ................................................................................................ 62

365. Grga Vinka ................................................................................................... 62

366. Krni? Domagoj ............................................................................................. 62

367. Kujundi? Jelena .......................................................................................... 61

368. Pain Doris ................................................................................................... 60

369. Bari? Ivana ................................................................................................... 60

370. Matkovi? Marko ........................................................................................... 60

371. Nii? Juraj ..................................................................................................... 60

372. Dobri? Ivan .................................................................................................. 58

373. Krelj Ani ..................................................................................................... 56

NAPUTAK:

I. Redoviti studenti koji studiraju uz potporu iz dravnog prora?una

1. Pristupnici na rang-listi od rednog broja 1 (sa 103 boda) do rednog broja 120 (sa 86 bodova) stekli su pravo na upis u statusu redovitog studenta koji studira uz potporu iz dravnog prora?una.

2. Pravo upisa na studij uz potporu iz dravnog prora?una (* na rang-listi), pod uvjetom da su u razredbenom postupku preli razredbeni prag, ostvaruju: hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeca zato?enog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-tnog HRVI iz Domovinskog rata prve skupine, te osobe sa 60% i vie tjelesnog ote?enja uz odgovaraju?e rjeenje o invaliditetu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3. Upis navedenih pristupnika (1. i 2.) obaviti ?e se kolektivno 13. srpnja 2009. godine (ponedjeljak) u 10,00 sati u predavaonici broj 3.

4. Ako se ne upiu svi pristupnici koji su to pravo stekli, na slobodna mjesta Fakultet ?e upisati pristupnike koji su sljede?i na rang-listi do broja koji je utvr?en upisnom kvotom.

5. Broj slobodnih mjesta Dekanat ?e objaviti na oglasnoj plo?i Fakulteta 14. srpnja 2009. godine (utorak) u 8,00 sati.

6. Upis pristupnika, koji na ovaj na?in steknu pravo na upis, obaviti ?e se isti dan 14. srpnja (utorak) 2009. god. u 10,00 sati u predavaonici 3.

II. Redoviti studenti koji studiraju uz djelomi?nu potporu iz dravnog prora?una
uz obvezu pla?anja kolarine

1. Pristupnici na rang-listi od rednog broja 121 (sa 85 bodova) do rednog broja 270 (sa 74 boda) stekli su pravo na upis u statusu redovitog studenta koji studira uz djelomi?nu potporu iz dravnog prora?una uz obvezu pla?anja kolarine.

2. Upis navedenih pristupnika obaviti ?e se kolektivno 15. srpnja 2009. godine (srijeda) u 10,00 sati u predavaonici broj 3.

3. Ako se ne upiu svi pristupnici koji su to pravo stekli, na slobodna mjesta Fakultet ?e upisati pristupnike koji su sljede?i na rang-listi do broja koji je utvr?en upisnom kvotom.

4. Broj slobodnih mjesta Dekanat ?e objaviti na oglasnoj plo?i Fakulteta 16. srpnja 2009. godine (?etvrtak) u 8,00 sati.

5. Upis pristupnika, koji na ovaj na?in steknu pravo na upis, obaviti ?e se isti dan 16. srpnja (?etvrtak) 2009. god. u 10,00 sati u predavaonici 3.

III. Mogu?nost upisa na izvanredni studij

1. Pristupnici, s rang-liste za redovite studente, koji ne steknu pravo na upis u statusu redovitog studenta koji studira uz djelomi?nu potporu iz dravnog prora?una uz obvezu pla?anja kolarine, mogu se upisati na izvanredni studij.

2. Upis tih pristupnika obaviti ?e se 14. srpnja (utorak) i 17. srpnja 2009. (petak) u 10,00 sati u predavaonici broj 1.

Predsjednik Povjerenstva za

provo?enje razredbenog postupka

Doc. dr. sc. Milijan SesarPRAVNI FAKULTET U SPLITU

Split, 8. srpnja 2009. god.

REZULTATI RAZREDBENOG POSTUPKA SVEU?ILINOG DIPLOMSKOG STUDIJA AKADEMSKA GODINA 2009./2010.

(1. upisni rok)

I. IZVANREDNI STUDIJ

Br. Prezime i ime Bodovi

1. Frani? Tomislav 99

2. Petani Teo 86

3. Milas Matea 85

4. Leko Loreta 82

5. Eterovi? Ruica 82

6. Bagi? Milica 80

7. Korlaet Karla 80

8. Jeli?i? Linda 79

9. Nimac Vedran 78

10. Cvitan Ivan Branimir 77

11. Vuli? Lara 75

12. Vukasovi? Miljenko 74

13. Barii? Ivana 73

14. Kului? Denis 73

15. Palada Ivana 71

16. Remeti? Tanja 71

17. Fabijanovi? Danira 70

18. Tomasovi? Marina 69

19. Marasovi? Tina 68

20. Zenkovi? Azra 68

21. Vukasovi? Filip 68

22. Tamburin Cecilija 68

23. Lu?i? Ivan 66

24. oli? Antonio 66

25. Bakui? Ines 65

26. Roca Sandra 62

27. Radan ime 62

28. Beli? Alen 61

29. Katavi? Andrija 61

30. Subai? Marija 60

31. Pai? Nina 60

32. ua Ante 59

33. Tamim Darjan 58

34. Pletina Nikolina 58

35. Mari? Ivana 58

36. Soldo Antonija 58

NAPUTAK:

1. Pristupnici na rang-listi od rednog broja 1 (sa 99 bodova) do rednog broja 36 (sa 58 bodova) stekli su pravo na upis u statusu izvanrednog studenta.

2. Upis navedenih pristupnika obaviti ?e se kolektivno 14. srpnja 2009. godine (utorak) u 10,00 sati u predavaonici broj 1.

Predsjednik Povjerenstva za

provo?enje razredbenog postupka

Doc. dr. sc. Milijan Sesar