Rezultati razredbenog postupka za tre?i upisni rok

Objavljeni su rezultati razredbenog postupka u akademskoj godini 2008./2009. - tre?i upisni rok na Pravnom fakultetu u Splitu.
Mo×ete ih vidjeti ovdje