Slu×beni priru?nik za Finacijsko pravo

Od danas iz naÜe skriptarnice mo×ete skinuti i slu×beni priru?nik za Finacijsko pravo. Ovim putem se ×elimo zahvaliti katedri za Finacijsko pravo koja nam je dopustila stavljanje priru?nika na Nasciturus.
Priru?nik mo×ete skinuti OVDJE