Pravni fakultet Split

Ispitni rokovi lipanj/srpanj 2010

Objavljeni su isptni rokovi za sve godine, možete ih pogledati ovdje:

Opširnije: Ispitni rokovi lipanj/srpanj 2010

 

U organizaciji Pravnog fakulteta Sveu?ilišta u Splitu, Interuniverzitetskog pravnog Centra Split/Berlin, Zaklade Friedrich-Ebert, Bonn/Zagreb i DAAD Bonn, održava se me?unarodni simpozij na temu „Uzajamni utjecaj europskog i nacionalnog prava u zakonodavstvu i pravosu?u – u Njema?koj, Hrvatskoj i drugim državama ?lanicama i državama kandidatkinjama za ?lanstvo u EU“.
Simpozij ?e se održati u ponedjeljak 17. svibnja 2010. godine u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Trumbi?eva obala 4, Split, od 9,30 - 18.30 sati.
Svi zainteresirani su srda?no pozvani.

PROGRAM SIMPOZIJA

   

 

Odluka o proglašenju pravovaljanosti izbora za Studentski zbor Pravnog fakulteta u Splitu...............

 

Opširnije: Odluka o proglašenju pravovaljanosti izbora za Studentski zbor Pravnog fakulteta u Splitu

   

Rezultati izbora za Studentski zbor PFS

SVEU?ILIŠTE U SPLITU

PRAVNI FAKULTET

Split, 28. travnja 2010.

Z A P I S N I K

Izbornog povjerenstva o provedbi i utvr?ivanju rezultata izbora za Studentski zbor Pravnog fakulteta u Splitu...........

 

Opširnije: Rezultati izbora za Studentski zbor PFS

   

Rezultati ispita - Katedra za informacijske znanosti i statistiku

Rezultati pismenog dijela ispita iz Statistike i prakti?nog dijela ispita iz Informatike od 19. travnja 2010. te usmenog dijela ispita iz Pravne informatike, statistike i metodologije društvenih istraživanja od 22. travnja 2010. godine

Rezultate ispita od 19. i 22. travnja 2010. godine možete vidjeti pod linkom:

REZULTATI ISPITA

 

 

   

Stranica 4 od 11