Pravni fakultet Split

European Summer University 2010

novi rok za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu European Summer University u Budimpešti (na francuskom jeziku).

Za više informacija klinknite na niže navedeni link:

INFORMACIJE_ENG_FRAN

 

 

Izbori za studentski zbor Pravnog fakulteta

Izbori za predstavnike u studentskom zboru Pravnog fakulteta u Splitu
održat ?e se 27.4.2010.

Svi studenti pravnog fakulteta mo?i ?e glasovati od 8:00-19:00.

Tags:
   

Seminari pravnog engleskog jezika

Uslijed sve ve?e internacionalizacije prava u kontekstu pridruživanja RH Europskoj Uniji i harmonizacije nacionalnog prava s europskim, znanje stranih jezika (posebice jezika struke) i vještine interkulturne komunikacije postaju neophodnima za sve profile pravnih stru?njaka, a mogu biti klju? za napredovanje u pravnoj profesiji.

 

Opširnije

   

Pozivaju se studenti IV. godine i apsolventi zainteresirani za proširivanje ste?enih teoretskih znanja prakti?nim radom da se uklju?e u istraživanje na projektu «Europske dvojbe i zna?ajke hrvatskog sustava izvršenja kazne zatvora».

 

Detaljnije

   

Obavijest za studente ?etvrte godine

Termini održavanja predavanja iz izbornih kolegija

 1)Poredbeno kazneno procesno pravo
 2)Me?unarodno i europsko kazneno pravo

 

detaljnije

   

Stranica 6 od 11