Pravni fakultet Split

Svi studenti koji su u Ük. 2008/09. godini upisali Kolegij Teorija prava i dr×ave mogu pristupiti fakultativnim provjerama znanja koje ?e biti provedene u obliku triju pisanih zada?a.

Detaljnije

 

Novi poslijediplomski specijalisti?ki studij na Pravnom fakultetu u Splitu

Od akademske godine 2008/2009 godine na Pravnom fakultetu u Splitu po?inje sa radom novi postdiplomski studij, pod nazivom "Medicinsko pravo"

Detaljnije o samom natje?u i studiju pogledajte ovdje

Tags:
   
   
   

Raspored predavanja za 2008/2009 godinu

Objavljen je raspored predavanja za studente Pravnog fakulteta u Splitu

Opširnije: Raspored predavanja za 2008/2009 godinu

   

Stranica 7 od 11