Pravni fakultet Split

DoneÜen je novi akademski raspored za 2008/2009....

 

Op┼íirnije: DoneÜen akademski raspored za 2008/2009

 

Novo radno vrijeme studentske referade

?uda se doga?aju. Ili barem tako volimo misliti. NaÜa voljena referada ?e idu?ih dana raditi neÜto du×e.....

Opširnije: Novo radno vrijeme studentske referade

   

Odobren dekanski rok!

Slu×beno je potvr?eno da ?e biti dekanskskog roka!
Detalje pogledajte na opÜirnije.

 

Opširnije: Odobren dekanski rok!

   

Donesene su odluke o uvjetim za upis u viÜu godinu studija.

Op┼íirnije: Odluke o upisima u viÜu godina studija

   
   

Stranica 8 od 11