TERITORIJALNI USTROJ REPUBLIKE HRVATSKE U KONTEKSTU EUROPSKIH INTEGRACIJA

Danas 15. studenoga 2010. godine na Pravnom fakultetu u Splitu zapo?eo je znanstveno-stru?ni skup TERITORIJALNI USTROJ REPUBLIKE HRVATSKE U KONTEKSTU EUROPSKIH INTEGRACIJA.
Program ?e trajati dva dana, ponedjeljak i utorak, u predavaonici broj 3, a na njemu ?e sudjelovati brojni stru?njaci i raspravljati po pitanju teritorijalnog ustroja RH i mogu?em prelasku sa županijskog na regionalni ustroj države. Skup je danas uz dekana Pravnog fakulteta u Splitu prof. dr. sc. Borisa Buklijaša otvorio i Predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivo Josipovi?. Na skupu, ?ija kotizacija je iznosila nemalih 1500kn, mogli su prisustvovati i studenti Pravnog fakulteta, naravno, besplatno...

Prvi dan na programu su bila izlaganja Vladimira Šeksa, dipl.iur., potpredsjednik Sabora Republike Hrvatske, prof. dr. sc. Ivan Pavi?, rektor Sveu?ilišta u Splitu, prof. dr. sc. Inge Perko-Šeparovi?, prof. dr. sc. Ivana Kopri?a, prof. dr. sc. Branka Babca, prof. dr. sc. Miomira Matulovi?a, prof. dr. sc. Slavena Letice, prof. dr. sc. Ive Goldsteina, doc. dr. sc. Mirka Klari?a i prof. dr. sc. Žarka Puhovskog.

Sutra, od 9,00 do 13,00 sati, na programu ?e biti izlaganja prof. dr. sc. Josipa Žužula, prof. dr. sc. Slavka Šimundi?a, mr. sc. Danijela Barbari?a i Josipe Šimi?, Hrvoja Maruši?a, mr. sc. Marije Boban, dr. sc. Andrije Crnkovi?a, mr. sc. Zorana Šinkovi?a te Maje Grubišin. Nakon svih izlaganja slijedi rasprava i zaklju?ci skupa.