Tribina "Studiranje na Pravu"

altáU ?etvrtak, 20.01.2011. u 15 h, u Dvorani broj 1 na Pravnom fakultetu u Splitu, Studentski zbor ?e odr×ati tribinu kolegama studentima na temu äStudiranje na Pravuô.áNa tribini ?e se razgovarati o sustavu studiranja na Pravnom fakultetu, brucoÜima ?e nastojati objasniti sve o njihovim pravima, obvezama i svim nejasno?ama koje imaju, a nisu imali priliku ikoga upitati. Sve zainteresirane Studentski zbor poziva da im se pridru×e i podijele iskustvo sa mla?im kolegama kako bi im pripomogli u daljnjem studiranju.