Usmeni kolokvij iz kolegija Financijsko pravo i financijska znanost

Obavijest o održavanju usmenog kolokvija iz

predmeta Financijsko pravo i financijska znanost

Ime i prezime

Ocjena I. test

Ocjena II. test

Ocjena III. test

Maja Jakši?

4

5

2

Marko Zovko

3

2

Ivan Šabi?

4

4

4

Marija Bajami?

4

4/5

5

Ines Krstulovi?

3

4/5

3

Matea ?ori?

4/5

4/5

4

Monika Šabi?

5

4

4

Stipe Grubiši?

4

5

2/3

Sandra Ledi?

5

5

5

Marijan Mikuli?

3

5

3

Marija Paponja

4/5

4

4

Ivana Šalinovi?

4

3

3

Tea Ba?i?

4

5

4

Ivan Perkuši?

5

5

4

Dario Alilovi?

3

4/5

3

Anita Blaževi?

3/4

Test nije potpisan

3

Lidija Abaz

4

4/5

3

Matea Lon?ar

4

4

2

Tomislav Kujundži? Lujan

3

4

2

Bariša Pandža

2

4/5

3

Nedo Radaljac

4

5

2

Marina Bogdanovi?

4

5

2

Sanja Dujmovi?

3

4

2

Sanja Jurjevi?

3

4

3

Tihana Lovri?

3

3

3

Frane ?avrlj

3/4

4

2

Kristina Juriša

4

5

4

Maja Milan

5

5

3

Tanja Ivana Juri?ev

4

2

2

Katarina Lerga

3/4

4

3

Anita Grbi?

5

5

4

An?a Filipovi?

3

5

2

Andrea Gizdi?

5

5

4

Josip Fain

5

5

4

Marko Vu?kovi?

3/4

4

2/3

Marijana Matijaševi?

4

5

3

Mirjana Matoševi?

4/5

4

5

Nira Hajdarbaši?

3/4

5

2

Katarina Rali?

3

2

2

Kornelija Dodig

3

Test nije potpisan

2

Ivan Dujmovi?

4

4

2

Bruno Perkovi?

3

3

2

Zlatka Stani?

4

3/4

2

Dora Kvo?i?

4/5

5

2

An?elka Buljan

4

4/5

4

Luka Pribisali?

5

5

4/5

Nevena Hajduk

4

5

3/4

Ana Stani?

4

3

4

Anita Šarac

3/4

5

4

Ivana Onkans

4

4

4

Mario Šušnjar

4

4

4

Dino Pivac

4

4

4

Tony Vukovi?

4

5

2/3

Dona Peri?

4

5

3/4

Nikola ?endo

3/4

4

3/4

Anita Krajinovi?

3/4

Test nije potpisan

2

Sofija Bibi?

5

4/5

5

Damira Padovan

4

2

2

Usmeni kolokvij održat ?e se:

1. ožujka 2010. u 11 sati (na usmeni dolaze studenti koji su tre?i test pisali u 13 sati).

1. ožujka 2010. u 14 sati (na usmeni dolaze studenti koji su tre?i test pisali u 14 sati).

2. ožujka 2010. u 11 sati (na usmeni dolaze studenti koji su tre?i test pisali u 15 sati).

2. ožujka 2010. u 14 sati (na usmeni dolaze studenti koji su tre?i test pisali u 16 sati).

Usmeni kolokvij obuhva?a gradivo prvog i drugog testa.

Mr. sc. Zoran Šinkovi?

24.02.2010. Izvor : Studentska referada