7. hrvatski Dan Karijera!

Pozivamo vas da se prijavite za besplatan prijevoz koji organiziramo za studente zavrnih godina kako biste mogli posjetiti 7. hrvatski Dan Karijera koji se odrava 06. studenoga 2008. godine u Bo?arskom domu u Zagrebu.

Svi detalji o polascima su navedeni u prijavi. Prijavu moete ispuniti ovdje