Besplatno ?e studirati samo oni koji skupe 60 bodova

Rektori svih hrvatskih sveu?iliÜta usuglasili su s resornim ministarstvom nova pravila oko studentskih Ükolarina, cijene pojedinih studija, kao i cjenovnu vrijednost pojedinog ETSC boda, koji ?e iznositi oko 300 kuna......

á

á

á

Podsjetimo, najve?a novost koja ove jeseni ?eka sve brucoÜe jest besplatan studij, tako da nijedan student prve godine ne?e mo?i re?i da nema istu startnu poziciju kao i ostali. Me?utim, u viÜim godinama besplatno ?e studirati samo oni superuspjeÜni, odnosno samo oni koji skupe svih 60 ECTS bodova, koliko jedna akademska godina i nosi!

Svi ostali studenti koji ne skupe 60 ETSC bodova, morat ?e platiti odre?eni iznos Ükolarine, a koliko to?no ovisit ?e isklju?ivo o broju prikupljenih ECTS bodova.

Naime, kako piÜe Ve?ernjak, brucoÜi koji u idu?oj akademskoj godini ne uspiju skupiti ni 42 ECTS boda platit ?e puni, maksimalan iznos Ükolarine, a oni koji skupe od 42 pa do 59 platit ?e Ükolarinu po tzv. linearnom modelu za onoliko ECTS bodova koliko im nedostaje do maksimalnih 60. Odre?ena je i vrijednost pojedinog boda i iznosit ?e oko 300 kuna. Tako ?e student koji u akademskoj godini skupi, primjerice, 50 ECTS bodova, platiti Ükolarinu za 10 ECTS bodova, odnosno otprilike 3000 kuna.

S obzirom na to da fakulteti zbog ukidanja Ükolarina za brucoÜe ostaju bez sigurnog izvora prihoda, rektori su s Ministarstvom znanosti postigli dogovor da se fakultetima za svakog studenta kojeg upiÜu ove jeseni iz prora?una da 50 posto vrijednosti maksimalne Ükolarine koja vrijedi na tom fakultetu i koju ?e pla?ati i svi oni koji ne skupe minimalno 42 ECTS boda.

Zbog toga su svi fakulteti u dr×avi podijeljeni u tri kategorije i samim time u tri 'cjenovna razreda' kako bi se zavrÜilo s praksom koja je do sada vrijedila da je na, primjerice, Pravnom ili Medicinskom fakultetu u Zagrebu Ükolarina viÜa nego na tim fakultetima u Splitu i Osijeku.

Dogovorena je maksimalna Ükolarina na druÜtveno-humanisti?kim fakultetima 5500 kuna, na tehni?kim 7370 kuna, a na medicinskim 9240 kuna.

Prethodni ?lanci: