Besplatno ?e studirati samo oni koji skupe 60 bodova

Rektori svih hrvatskih sveu?ilišta usuglasili su s resornim ministarstvom nova pravila oko studentskih školarina, cijene pojedinih studija, kao i cjenovnu vrijednost pojedinog ETSC boda, koji ?e iznositi oko 300 kuna......

 

 

 

Podsjetimo, najve?a novost koja ove jeseni ?eka sve brucoše jest besplatan studij, tako da nijedan student prve godine ne?e mo?i re?i da nema istu startnu poziciju kao i ostali. Me?utim, u višim godinama besplatno ?e studirati samo oni superuspješni, odnosno samo oni koji skupe svih 60 ECTS bodova, koliko jedna akademska godina i nosi!

Svi ostali studenti koji ne skupe 60 ETSC bodova, morat ?e platiti odre?eni iznos školarine, a koliko to?no ovisit ?e isklju?ivo o broju prikupljenih ECTS bodova.

Naime, kako piše Ve?ernjak, brucoši koji u idu?oj akademskoj godini ne uspiju skupiti ni 42 ECTS boda platit ?e puni, maksimalan iznos školarine, a oni koji skupe od 42 pa do 59 platit ?e školarinu po tzv. linearnom modelu za onoliko ECTS bodova koliko im nedostaje do maksimalnih 60. Odre?ena je i vrijednost pojedinog boda i iznosit ?e oko 300 kuna. Tako ?e student koji u akademskoj godini skupi, primjerice, 50 ECTS bodova, platiti školarinu za 10 ECTS bodova, odnosno otprilike 3000 kuna.

S obzirom na to da fakulteti zbog ukidanja školarina za brucoše ostaju bez sigurnog izvora prihoda, rektori su s Ministarstvom znanosti postigli dogovor da se fakultetima za svakog studenta kojeg upišu ove jeseni iz prora?una da 50 posto vrijednosti maksimalne školarine koja vrijedi na tom fakultetu i koju ?e pla?ati i svi oni koji ne skupe minimalno 42 ECTS boda.

Zbog toga su svi fakulteti u državi podijeljeni u tri kategorije i samim time u tri 'cjenovna razreda' kako bi se završilo s praksom koja je do sada vrijedila da je na, primjerice, Pravnom ili Medicinskom fakultetu u Zagrebu školarina viša nego na tim fakultetima u Splitu i Osijeku.

Dogovorena je maksimalna školarina na društveno-humanisti?kim fakultetima 5500 kuna, na tehni?kim 7370 kuna, a na medicinskim 9240 kuna.

Prethodni ?lanci: