Besplatno telefoniranje uz Facebook

Korisnici Facebooka uskoro bi mogli dobiti mogu?nost besplatnog telefoniranja putem najpopularnije druÜtvene mre×e na svijetu. Facebook pritom namjerava uspostaviti suradnju sa Skypeom koji je vode?i ponu?a? telekomunikacijskih usluga na internetu.

Posebna aplikacija omogu?it ?e telefonske razgovore izme?u prijatelja Facebooka te slanje SMS poruka i to potpuno besplatno.

U planu je i video servis kako bi se osobe koje na ra?unalu imaju kameru mogle vidjeti za vrijeme razgovora.

Mark Zuckerbeg je nedavno najavio da Facebook namjerava pretvoriti u univerzalnu platformu za komuniciranje. Skype istovremeno ×eli proÜiriti video telefoniju pa se tako pored mobitela i ra?unala usmjerio na TV prijamnike.

Skype ima 560 milijuna registriranih korisnika, a 124 milijuna servis koristi barem jednom mjese?no. Facebook bi sa preko 500 milijuna korisnika pove?ao popularnost Skypea te proÜirio vlastite usluge koje su trenutno ograni?ene na slanje internih poruka i chat.(Z)