Bilo kuda, taxi svuda

Najava dolaska jeftinih taksija iz Rijeke o?ito je uzdrmala Autotaxi
sekciju grada Splita jer do daljnjega njihove usluge ?ete u no?nim
satima (od 23h do 06h) pla?ati fiksno 50 kuna bez obzira na broj
putnika i relaciju (unutar grada Splita naravno).
Broj koji treba je 970!