The dog

Vijesti

Poklanja se zlatni retriver. Detaljnije informacije i slike možete vidjeti na opširnije

Opširnije: The dog

 

Besplatno telefoniranje uz Facebook i Skype?

Vijesti

Korisnici Facebooka uskoro bi mogli dobiti mogu?nost besplatnog telefoniranja putem najpopularnije društvene mreže na svijetu. Facebook pritom namjerava uspostaviti suradnju sa Skypeom koji je vode?i ponu?a? telekomunikacijskih usluga na internetu.

Posebna aplikacija omogu?it ?e telefonske razgovore izme?u prijatelja Facebooka te slanje SMS poruka i to potpuno besplatno.

U planu je i video servis kako bi se osobe koje na ra?unalu imaju kameru mogle vidjeti za vrijeme razgovora.

Mark Zuckerbeg je nedavno najavio da Facebook namjerava pretvoriti u univerzalnu platformu za komuniciranje. Skype istovremeno želi proširiti video telefoniju pa se tako pored mobitela i ra?unala usmjerio na TV prijamnike.

Skype ima 560 milijuna registriranih korisnika, a 124 milijuna servis koristi barem jednom mjese?no. Facebook bi sa preko 500 milijuna korisnika pove?ao popularnost Skypea te proširio vlastite usluge koje su trenutno ograni?ene na slanje internih poruka i chat.(Z)

 

Besplatno telefoniranje uz Facebook

Vijesti

Korisnici Facebooka uskoro bi mogli dobiti mogu?nost besplatnog telefoniranja putem najpopularnije društvene mreže na svijetu. Facebook pritom namjerava uspostaviti suradnju sa Skypeom koji je vode?i ponu?a? telekomunikacijskih usluga na internetu.

Posebna aplikacija omogu?it ?e telefonske razgovore izme?u prijatelja Facebooka te slanje SMS poruka i to potpuno besplatno.

U planu je i video servis kako bi se osobe koje na ra?unalu imaju kameru mogle vidjeti za vrijeme razgovora.

Mark Zuckerbeg je nedavno najavio da Facebook namjerava pretvoriti u univerzalnu platformu za komuniciranje. Skype istovremeno želi proširiti video telefoniju pa se tako pored mobitela i ra?unala usmjerio na TV prijamnike.

Skype ima 560 milijuna registriranih korisnika, a 124 milijuna servis koristi barem jednom mjese?no. Facebook bi sa preko 500 milijuna korisnika pove?ao popularnost Skypea te proširio vlastite usluge koje su trenutno ograni?ene na slanje internih poruka i chat.(Z)

   

Student 3p card

Vijesti

Student 3p card je benefit kartica samo za studente (status: redoviti, izvanredni, diplomski studij, stru?ni studij) i ?lanska iskaznica udruge Studenti za studente Split. Omogu?ava popuste na proizvode i usluge široke potrošnje.......

Opširnije: Student 3p card

 

Vijesti

Times Higher Education i Thomson Reuters objavili su svoje godišnje rangiranje svjetskih sveu?ilišta. U top 10 je apsolutna dominacija ameri?kih sveu?ilišta (7 ameri?kih i 3 iz Ujedinjenog Kraljevstva). Prvih pet pozicija drže sva ameri?ka sveu?ilišta, a predvodi ih Harvard. Dok se u top 200 nalazi ?ak 72 sveu?išta iz SAD-a. Hrvatska sveu?ilišta nisu našla svoje mjesto u top 200.

Poredak u Top 10 je slijede?i:

Opširnije: Top 200 svjetskih sveu?ilišta - dominacija SAD-a

   

Stranica 3 od 5