Do lita na splitske ulice sti×e 30 jeftinih taksija

ôCammeoö ?e sa trideset vozila sti?i u Split do po?etka lipnja idu?e godine, kazao nam je Vladimir Minovski, vlasnik te rije?ke tvrtke za prijevoz taksijem. - Cijena prijevoza taksijem bit ?e identi?na onoj u Osijeku i Zagrebu, dakle do pet kilometara stoji 20 kuna, a svaki idu?i kilometar tek pet kuna! Ima posla za sve, i u Osijeku i u Zagrebu su se kolege prilagodili naÜim cijenama, pa sada rade i tri puta viÜe nego do naÜeg dolaska - kazuje nam Minovski.
- Poslali smo prijedlog Gradu, u kojem stoji da smo voljni voziti za 8 kuna po kilometru, s tim da bi sam start stajao 18 kuna, ?ekanje po satu bilo bi 50 kuna, a prijevoz prtljage bio bi besplatan - kazao nam je taksist Mate Gudelj.  SD