Govorite li i vi donorski?

Govorim donorski je projekt pokrenut od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi s ciljem irenja svijesti me?u mladima o vanosti donoenja odluke o darivanju organa.

Presa?ivanje organa danas je prihva?ena i uspjena metoda lije?enja kod bolesnika s nepovratnim zatajenjem funkcije organa, a za neke organe kao to su jetra, srce, plu?a presa?ivanje je jedina metoda lije?enja.

Uspjeno presa?ivanje, i kad nije od vitalne vanosti, izuzetno doprinosi poboljanju kvalitete ivota......

Nedostatak organa sveprisutan je problem i limitiraju?i faktor ve?em broju presa?ivanja. U Hrvatskoj na presa?ivanje organa ?eka 392 pacijenata od kojih 321 na bubreg, 54 na jetru, 14 na srce, 1 na gutera?u i bubreg te 2 na jetru i bubreg.

Mogu?i darivatelji organa su sve osobe koje se za vrijeme ivota nisu tome usprotivile.

Osobe koje ne ele darovati organe i tkiva trebaju popuniti "izjavu o nedarivanju" kod izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zatite.Hrvatska je od 2007. godine punopravna ?lanica Eurotransplanta te je tijekom 2 godine ?lanstva ostvarila pove?anje broja presa?ivanja za 34%.

Liste ?ekanja smanjene su za 8,4% u odnosu na 2008. godinu.

Govorite li vi donorski?

prenesno sa Plab