Govorite li i vi donorski?

Govorim donorski je projekt pokrenut od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi s ciljem širenja svijesti me?u mladima o važnosti donošenja odluke o darivanju organa.

Presa?ivanje organa danas je prihva?ena i uspješna metoda lije?enja kod bolesnika s nepovratnim zatajenjem funkcije organa, a za neke organe kao što su jetra, srce, plu?a presa?ivanje je jedina metoda lije?enja.

Uspješno presa?ivanje, i kad nije od vitalne važnosti, izuzetno doprinosi poboljšanju kvalitete života......

 

 

Nedostatak organa sveprisutan je problem i limitiraju?i faktor ve?em broju presa?ivanja. U Hrvatskoj na presa?ivanje organa ?eka 392 pacijenata od kojih 321 na bubreg, 54 na jetru, 14 na srce, 1 na guštera?u i bubreg te 2 na jetru i bubreg.

Mogu?i darivatelji organa su sve osobe koje se za vrijeme života nisu tome usprotivile.

Osobe koje ne žele darovati organe i tkiva trebaju popuniti "izjavu o nedarivanju" kod izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite.Hrvatska je od 2007. godine punopravna ?lanica Eurotransplanta te je tijekom 2 godine ?lanstva ostvarila pove?anje broja presa?ivanja za 34%.

Liste ?ekanja smanjene su za 8,4% u odnosu na 2008. godinu.

Govorite li vi donorski?

 

prenesno sa Plab