Grad daje 281 stipendiju vie od planiranog

2009_08_25_Banovina.jpg Zaklju?kom gradona?elnika eljka Keruma Grad Split ?e u kolskoj godini 2009./10. odobriti 471 stipendiju darovitim u?enicima i studentima, u?enicima i studentima aktualnim vrhunskim sportatima kao i u?enicima i studentima iz socijalno ugroenih obitelji to je 281 stipendija vie nego je prvobitno planirano.


Uvaavaju?i ?injenicu da se radi o iznimno velikom broju u?enika i studenata s izuzetnim rezultatima u svom kolovanju, a ele?i ih nagraditi za njihov dosadanji rad i zalaganje, gradona?elnik Grada Splita donio je zaklju?ak o odobrenju stipendija svim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natje?aja.

Tako ?e Grad dodijeliti 38 u?eni?kih i 56 studentskih pomo?i za kolovanje u?enicima i studentima iz socijalno ugroenih obitelji. Natje?ajem je bila planirana dodjela 30 u?eni?kih i 50 studentskih pomo?i za kolovanje, a javilo se 42 u?enika i 63 studenata.
to se pak ti?e stipendija za u?enike i studente - aktualne vrhunske sportae, planirano je dodijeliti po pet u?eni?kih i studentskih stipendija, ali ?e na kraju 13 u?enika sportaa dobiti stipendiju te tri studenta. Za u?eni?ku stipendiju prijavilo se 17 u?enika sportaa od kojih ?etvero nije ispunilo uvjete, dok se za studentsku stipendiju prijavilo samo troje sportaa.

Na objavljeni Natje?aj za stipendiranje darovitih u?enika i studenata grada Splita prijavilo se 428 kandidata za odobrenje studentskih stipendija te 54 kandidata za u?eni?ke stipendije. Od 428 zahtjeva za studentske stipendije ukupno 332 kandidata ispunilo je traene uvjete iz natje?aja dok 96 kandidata nije ispunilo uvjete. Isto tako od 54 zahtjeva za u?eni?ke stipendije ukupno 29 u?enika ispunilo je traene uvjete iz natje?aja dok 25 kandidata nije ispunilo traene uvjete. Gradona?elnik je odobrio ukupno 29 u?eni?kih stipendija umjesto predvi?enih 20, te 332 studentske stipendije umjesto predvi?enih 80 to je broj?ano 261 stipendija za darovite u?enike i studente vie od planiranih.

Ugradskom prora?unu za 2010. godinu za sve tri kategorije stipendija planirano je 6.078.000,00 kuna, a zbog 281 dodane stipendije bit ?e potrebno jo 2.234.000,00 kuna to ?e se osigurati rebalansom i to u resoru prosvjete 2.200.000,00 kuna, a u resoru porta 34.000,00 kuna.