Grad daje 281 stipendiju više od planiranog

 

2009_08_25_Banovina.jpg Zaklju?kom gradona?elnika Željka Keruma Grad Split ?e u školskoj godini 2009./10. odobriti 471 stipendiju darovitim u?enicima i studentima, u?enicima i studentima – aktualnim vrhunskim sportaštima kao i u?enicima i studentima iz socijalno ugroženih obitelji  što je 281 stipendija više nego je prvobitno planirano.


Uvažavaju?i ?injenicu da se radi o iznimno velikom broju u?enika i studenata  s izuzetnim rezultatima u svom školovanju, a žele?i ih nagraditi za njihov dosadašnji rad i zalaganje, gradona?elnik Grada Splita donio je zaklju?ak o odobrenju stipendija svim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natje?aja.

Tako ?e Grad dodijeliti 38 u?eni?kih i 56 studentskih pomo?i za školovanje u?enicima i studentima iz socijalno ugroženih obitelji. Natje?ajem je bila planirana dodjela 30 u?eni?kih i 50 studentskih pomo?i za školovanje, a javilo se 42 u?enika i 63 studenata.
Što se pak ti?e stipendija za u?enike i studente - aktualne vrhunske sportaše, planirano je dodijeliti po pet u?eni?kih i studentskih stipendija, ali ?e na kraju 13 u?enika sportaša dobiti stipendiju te tri studenta. Za u?eni?ku stipendiju prijavilo se 17 u?enika sportaša od kojih ?etvero nije ispunilo uvjete, dok se za studentsku stipendiju prijavilo samo troje sportaša.

Na objavljeni Natje?aj za stipendiranje darovitih u?enika i studenata grada Splita prijavilo se 428 kandidata za odobrenje studentskih stipendija te 54 kandidata za u?eni?ke stipendije.  Od 428 zahtjeva  za studentske stipendije ukupno 332 kandidata ispunilo je tražene uvjete iz natje?aja dok 96 kandidata nije ispunilo uvjete. Isto tako od 54 zahtjeva za u?eni?ke stipendije ukupno 29 u?enika ispunilo je tražene uvjete iz natje?aja dok 25 kandidata nije ispunilo tražene uvjete. Gradona?elnik je odobrio ukupno 29 u?eni?kih stipendija umjesto predvi?enih 20, te 332 studentske stipendije umjesto predvi?enih 80 što je broj?ano 261 stipendija za darovite u?enike i studente više od planiranih.

U gradskom prora?unu za 2010. godinu za sve tri kategorije stipendija planirano je 6.078.000,00 kuna, a zbog 281 dodane stipendije bit ?e potrebno još 2.234.000,00 kuna što ?e se osigurati rebalansom i to u resoru prosvjete 2.200.000,00 kuna, a u resoru športa 34.000,00 kuna.