Hrvatska Mensa: Testiranje inteligencije u Splitu

Hrvatska Mensa á20. studenoga organizira testiranje inteligencije u Splitu.
Testiranje je otvoreno za sve gra?ane koji ispunjavaju uvjete navedene u tekstu objave koji se nalazi u prilogu.