Razmjena studenata preko Erasmus programa

Sutra (07.04.2010) u 12:00 u vije?nici Fakulteta je prezentacija u vezi razmjene studenata preko Erasmus programa. Taj program nudi stipendiju cca. 350 eura mjese?no + novac za Ükolarinu + besplatni jezi?ni te?aj + standardne uvjete na sveu?iliÜtu na koje dolazite : pravo na dom,pokaznu , iksicu i sli?no. Mogu?e je i polo×iti ispite na drugom fakultetu koji se poslje priznaju kod nas.á Trenutno postoji mogu?nost odlaska u : Paris,Berlin,Maribor i Rim , s tim da su vam predavanja na jeziku dr×ave u koju idete ili na engleskom ovisno o VaÜem izboru predmeta. Dakle nude se obe opcije pa vi birate tamo predmete na engleskom ili npr. njema?kom.
Prosle godine je na natje?aju bilo prijavljeno svega 80% kapaciteta tako da upadaju i studenti koji imaju loÜiji prosjek.