Rezultati stipendija grada Splita - 19.2.2010. godine.

Rezultati stipendija za akademsku godinu 2009./2010: