Tribina: CSI

altStudentski zbor Sveu?iliÜta u Splitu Vas poziva na tribinu na kojoj ?e gostovati prof.dr.sc. Henry Lee. Predavanje ?e se odr×ati na EKONOMIJI (sve?ani amfiteatar) 8.12.2010 godine s po?etkom u 13:00 sati. Naziv predavanja: "Crime scene investigation. What have we learned from the past?"