Planer ispitnih rokova

 Stavljen je novi planer ispitnih rokova. Kako bi bio Üto jednostavniji za pretra×ivanje, mo×ete odabrati prikaz po godini, mjesecu, tjednu ili danu.á U prikazu po godini mo×ete vidjeti sistematiziranu podjelu ispitnih rokova i datuma za prijave kroz cijelu 2008.-u godinu. Planer se nalazi ovdje .

Ako primjetite kakvu pogreÜku, krivo unesen rok ili sli?no, javite nam preko komentara ili foruma.