U Zenicu kada po?em ja.....

Hrvatski i BiH ministar pravosu?a su potpisali izmjene Sporazuma o me?usobnom izvravanju sudskih odluka u kaznenim stvarima. Po izmjenama, osoba koja je pravomo?no osu?ena u jednoj dravi vie nema mogu?nosti bijega u drugu i izbjegavanja kazne

Hrvatski ministar pravosu?a Ivan imonovi? i ministar pravde BiH Baria ?olak potpisali su u srijedu Sporazum izme?u Hrvatske i BiH o izmjenama Sporazuma o me?usobnom izvravanju sudskih odluka u kaznenim stvarima.
Izmjenom postoje?eg sporazuma bi se trebali otkloniti problemi u vezi s izvrenjem pravomo?nih sudskih osuda za kaznena djela, kada osoba koja je pravomo?no osu?ena u jednoj dravi prebjegne u drugu. Kako? Omogu?it ?e se izdravanje kazne bez pristanka osu?ene osobe.
Zahvaljuju?i dvojnom dravljanstvu spas od hrvatskog pravosu?a u BiH je do sada potrailo 46 pravomo?no osu?enih osoba. U suprotnom je smjeru pobjeglo ?ak 105 osoba. Svi oni su mogli birati ele li sluiti kaznu u drugoj dravi, na to se naravno nitko nije odlu?io.
No, uskoro ?e mo?i izabrati samo mjesto izdravanja kazne, dok ?e kaznu morati sluiti.
Ostaje nepoznanica status osu?enika za ratne zlo?ine, jer takva iznimka postoji u me?udravnim sporazumima. Po izjavama oba ministra, zaklju?uje se da ?e o tome biti govora prije samog potpisivanja. Ishod je upitan - Vladimir eks je jo pred nekoliko mjeseci za HRT najavio je da ratni zlo?ini vjerojatno ne?e u?i u takav ugovor.
Baria ?olak je u HRT-ovom Otvorenom ovo opisao kao "jednu malu, ali bitnu promjenu", najavljuju?i kako novim sporazumom za izru?enje ne?e biti potreban pristanak osu?enika.
Pitanja tko ?e biti izuzet od izdravanja kazne se ne?e doticati, jer je taj dio odra?en postoje?im sporazumom koji se odnosi na djela vojne, fiskalne ili politi?ke naravi te zastarjele slu?ajeve.
Zadnjih godinu-dvije slu?ajevi bjega u susjednu dravu s bili medijski zanimljivi.

Naslovnice su punili najpoznatiji bjegunci; Ognjen imi?, osu?en na pet godina zatvora zbog uzimanja mita, zatim nekadanji visoki dunosnik HDZ-a BiH Ivan Bender osu?en na ?etiri godine zbog gospodarskog kriminala, i naravno, Branimir Glava, koji jo ?eka pravomo?nost presude. No sude?i po izjavama, ?ovjeka ovo pretjerano ne brine - tvrdi kako je sama presuda rezultat politi?kog pritiska i medijskog lin?a za koju o?ekuje da je Vrhovni sud ukine nakon ?ega se namjerava vratiti u Hrvatsku.

preuzeto sa www.pravokutnik.net